Gretta – ‘Moderna’ @ Kino Mosor

HGF-Zabok: Koncert povodom starta 18. sezone
@ Kino Mosor, Zagreb, 27.12.2013.
w. Efezbend, LaGef, Zadruga; Radio Aktiv