Poziv na besplatni seminar – Autorsko pravo u digitalno doba

U nastavku Vam prosljeđujemo poziv na besplatni seminar “Autorsko pravo u digitalno doba” u organizaciji Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Smatramo da će Vam teme, kao i izbor predavača, biti zanimljivi…

Čemu služi i zašto postoji ZAMP? Mogu li digitalna glazba i filmovi biti dostupni besplatno? Što je dozvoljeno činiti s digitalnim sadržajima na Internetu, a što baš i nije? Ima li lake zarade u distribuciji tuđih digitalnih sadržaja i u čijem džepu ona završava?

Odgovore na ova i druga pitanja koja donosi opća digitalizacija i globalna raspoloživost autorskih i drugih zabavnih sadržaja putem Interneta i drugih digitalnih sustava pronađite na besplatnom javnom seminaru „Autorsko pravo u digitalno doba“ kojeg 5. veljače 2015. u Zagrebu (Zgrada ministarstava, Ulica grada Vukovara 78) zajednički organiziraju Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo i Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Međunarodni pravni stručnjaci i predstavnici globalnih organizacija u kreativnim sektorima govore i odgovaraju na vaša pitanja o izazovima digitalnog doba u području autorskih prava i kreativnih industrija.

Seminar je besplatan i otvoren za zainteresiranu javnost, uz prethodnu registraciju za potrebe organizacije seminara.

Za seminar se možete registrirati putem poveznice za registraciju (poželjno) ili prijavom na adresu e-pošte: akademija@dziv.hr.

Jezici seminara su hrvatski i engleski uz simultano prevođenje.

Program seminara