Obrazac za prijavu

Osnovni podaci o izvođaču:

Ime izvođača (obavezno)

Kratka biografija (obavezno)

Članovi (obavezno)

Lokacija: (obavezno)

Vrsta glazbe (obavezno)

Web stranica:

Facebook:

YouTube:

SoundCloud:

BandCamp:

VAŽNO: Sa jednog od upisanih linkova nužno je moguće preslušavanje najmanje tri glazbena djela!

Osoba za kontakt:

Ime i prezime (obavezno)

Telefon (obavezno)

E-mail (obavezno)

Upiši KOD:


captcha