HGF22FB

19.HGF DEMO FESTIVAL – KONKURENCIJA #22
EPILOG – FLEGMA – IZMEĐU SVJETOVA – NULAPARK
FEAT. Sa Jävla Heligt (SWE)
https://www.facebook.com/SaJavlaHeligt?fref=ts

Staro Kazalište Lutaka
Jazine – ZADAR
@ Zadarska Gitarijada, 25/04/2015

U suradnji sa Udrugom Šigureca
https://www.facebook.com/udruga.sigureca

EPILOG
https://www.facebook.com/EpilogZD?fref=ts

FLEGMA
https://www.facebook.com/flegma.zd?fref=ts

IZMEĐU SVJETOVA
https://www.facebook.com/IzmeduSvjetova?fref=ts

NULAPARK
https://www.facebook.com/pages/Nulapark/1572704389635336?fref=ts